Měření rozdělujeme na přímé a nepřímé, nevíte o co se jedná, tak zde trocha vysvětlení:

Přímé vs. nepřímé měření

Velmi zjednodušeně lze říct, že k přímému měření elektřiny dochází ve chvíli, kdy elektroměrem prochází veškerá měřená elektřina, která proudí do vaší nemovitosti. Pro měření není v takové situaci potřeba používat žádné měřicí transformátory. Přímé měření se používá u odběru elektřiny ve většině běžných případů, tedy u rodinných a panelových domů, restaurací, škol a dalších městských budov.

Naproti tomu k nepřímému měření dochází při měření vysokých příkonů, kdy je měřený proud nebo i napětí vyšší a není tak reálné ho měřit standardním elektroměrem. V takových situacích je proto nutné použít pro měření elektřiny elektroměr v zapojení s měřicími transformátory proudu (či transformátory napětí), kterými veškerá měřená elektřina prochází a které hodnoty proudu v daném poměru snižují. Elektroměrem pak protéká proud o maximální hodnotě 5 A. Aby poté bylo možné zjistit skutečnou hodnotu odběru elektrického proudu, naměřená hodnota se ve stejném poměru opět vynásobí, a tak elektroměr ukazuje hodnotu reálného odběru elektřiny v daném místě.

Podle toho, na kterou stranu jsou transformátory připojeny, lze rozlišovat primární měření (transformátor je na straně vyššího napětí), nebo sekundární měření (transformátor je na straně nižšího napětí).